ספרים   אודות מועדון קריאה   צור קשר  
מועדון קריאה של ספרים
מאז 2002
מועדון קריאה של ספרים
 
 

תנאי השימוש באתר

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

ברוכים הבאים לאתר www.read4free.co.il   (להלן: "האתר") של צילה וזהר עמיהוד (להלן: "החברה") האתר שיחזיר אותך לקרוא בכיף.

החברה פועלת על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם החברה איננה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי החברה איננה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד/ים כספי/ים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מנתונים המוצגים באתר זה.

תוכל להירשם לקבלת ניוזלטר לקבלת קטעי קריאה ולהיות חלק מרשימת התפוצה של האתר. מי שנרשם מקבל מעת לעת דואר אלקטרוני הכולל: קטעי קריאה או/וגם הודעות לגבי מוצרים ושירותים בין אם מוצרים של החברה ו/או מוצרים של צד שלישי. החברה תשלח דואר אלקטרוני למי שנרשם במועדון הקוראים. ניתן לבצע הסרה מרישומי המועדון בכל עת. פרטים על תהליך ההסרה נמצאים בתחתית כל דבר דואר שתקבל מאיתנו.

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת דואר אלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם אם לא תמסור אותו, לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.

תוכל להירשם לקבלת ניוזלטר בנושא שיווק באינטרנט וקידום אתרים ולהיות חלק מרשימת התפוצה של האתר. מי שנרשם מקבל מעת לעת דואר אלקטרוני הכולל: מידע עדכני, מאמרים, הודעות לגבי מוצרים ושירותים בין אם מוצרים של החברה ו/או מוצרים של צד שלישי.

בעצם הרשמתך לקבלת מידע ו/או שירותים מהאתר, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא. הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית למידע הראשוני שסופק לך מהאתר ובין שלא. הניוזלטר מכיל פרסומות.

מצטרף לרשימת התפוצה (ניוזלטר) מי שבוחר להצטרף, הזין את פרטיו האישיים בטופס ואישר את הצטרפותו על ידי לחיצה על הקישור הנמצא בדואר אלקטרוני הנשלח אליו כחלק מתהליך ההרשמה. ניתן, בכל עת, למחוק את שמך מרשימת התפוצה. פרטים על תהליך ההסרה נמצאים בתחתית כל דבר דואר שתקבל מאיתנו.

לתשומת לבך, כל שימוש במידע המפורט באתר (להלן: "התכנים") כפוף לתנאי השימוש באתר. שימוש על-ידך או מי מטעמך בתכנים באתר, מהווה בפועל את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

 1. השימוש באתר זה הינו לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. אם הנך קטין, השימוש באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס שמונה לך.
 2. האתר מאפשר מציאת מידע ייעודי הנוגע למוצרים ו/או שירותים של החברה. אוסף התכנים באתר נתון לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעת סובייקטיבי של מנהל האתר. למרות שבמהלך עדכון התכנים באתר מושקע מאמץ רב בכדי לשמור על תיאור מדויק ואקטואליות, אין באפשרות האתר להתחייב על עדכניות, נכונות, איכות, טבע, אמינות ויישום תיאור התכנים המפורטים באתר.
 3. החברה עושה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה מלהגיע לידי גורמים זרים. כתובת הדואר האלקטרוני שלך נשמרת בשרת מאובטח שאינו ניתן לגישה לגולשי אינטרנט אחרים.
 4. החברה תשלח לך דואר אלקטרוני לכתובת שציינת בעת הרשמתך למועדון הקריאה.
 5. החברה לא תעביר לצד שלישי מידע שיזהה את הגולשים באתר, ולא תעביר את הדואר האלקטרוני שלך. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שייאסף בעקבות השימוש באתר למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב. האתר לא ימסור את הפרטים לגורם שלישי נוסף למעט במקרה בו ניתנה הסכמה על כך בשלב ההרשמה.
 6. בשום מקרה ובשום תנאי לא תהיה החברה ו/או האתר אחראים לכל פגיעה ו/או נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה ממסירת הפרטים לספק. למען הסר ספק, אין האתר אחראי לשימוש שיבצע הספק בפרטים שנמסרו לידיו ומשלוח פרטיך מהווה הסכמה לכך.
 7. לאחר שתירשם למועדון קריאה תחל לקבל דואר אלקטרוני מדי שבוע בנושא שבחרת. את תדירות משלוח דברי הדואר קובעים בעלי האתר לפי ראות עיניהם.
 8. אם לא תקבל דואר אלקטרוני בתוך שבוע מיום הרשמתך, אנא פנה למנהל האתר בדואר אלקטרוני .
 9. במידה ותיבת הדואר האלקטרוני שלך לא פעילה, מסיבה כלשהי, לא תקבל דואר וגם לא יהיו לך טענות כלפי החברה.
 10. החברה תשלח אליך את המיילים באמצעות רשת האינטרנט. החברה לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין לעיכובים באספקה שייגרמו על ידי גורמים שאינם בשליטתה: שביתות, עיצומים, שיטפונות, רעש אדמה וכיוצא באלה.
 11. תוכל להירשם בתשלום לרשימת תפוצה אחת יותר. הנרשמים לרשימות התפוצה מקבלים, בדרך כלל, דואר אלקטרוני ביום שלישי.
 12. הרישום לרשימות התפוצה וההסרה מהן מתבצע באופן אוטומטי.
 13. ניתן, בכל עת, לבטל את חברותך במועדון הלקוחות על ידי משלוח דואר אלקטרוני. הרישום וההסרה מתבצעים דרך האתר.
 14. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שייגרמו לך בגלל עיכובים באספקה.
 15. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שנגרמו לך בגלל שכתובתך האלקטרונית לא נקלטה במלואה במחשב האתר.
 16. השירות והתכנים באתר מיועדים לקהל הרחב הנמצא בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבד והינם לשימושך במצבם הקיים (AS IS)  וללא כל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת. עליך האחריות לבדוק ולוודא את התאמת התכנים שהינך מבקש לדרישותיך ושימושך.
 17. למען הסר ספק השימוש בתכנים הנמצאים באתר נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או החברה אחראים על תוכן התכנים, טעויות, אי-דיוקים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.
 18. הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או החברה בגין השירות והתכנים הניתנים באתר, מגבלותיהם ויכולתם.
 19. בשום מקרה ובשום תנאי לא תהיה החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות.
 20. האתר אינו מתחייב לפרסם כל תוכן ורשאי להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניו, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 21. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של החברה. כל זכות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לחברה בלבד והינם בבעלותה הבלעדית והמלאה.
 22. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו למעט כפי שהותר על-ידי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה רשאית לעשות באתר כל שימוש, בעצמה ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה, וכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והנך מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.
 23. הנך מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לחברה ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לגוף ולרכוש, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה דרישה או תביעה שתוגש כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בקשר לאתר ו/או בגין פעילות מסחרית הקשורה לאתר הנובע משימוש שלא כדין באתר ובתכניו. הנך מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם הנך צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לא.
 24. כל המפורט לעיל כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות שבין הצדדים וכל שינוי, תיקון או תוספת להסכמה זו ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. הסכמה מטעם החברה לסטייה מתנאי המפורט לעיל, במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות המפורט לעיל טעון כתב ע"י החברה, שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.
 25. מוסכם כי הדין החל על יחסים הקשורים לשימושך באתר הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד. מוסכם כי בית המשפט המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בתי המשפט במחוז תל-אביב במדינת ישראל ובתי משפט אלה בלבד. 
 

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.